تبليغات

ارسال پاسخ 
 
رتبه موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
چاپ اشکال هندسی با ستاره
2011-07-22, 12:37 PM (آخرین تغییر در این ارسال: 2011-07-22 12:40 PM توسط Gold.)
ارسال: #1
چاپ اشکال هندسی با ستاره
کد PHP:
//In The Name Of Allah
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
void main ()
{
     
int nij1;
    
cin >> n;
    for (
1<= ni++){
        for (
1<= ij++)
        
cout << "*";
        
cout << "\n";
    }
    
getch ();


کد:
*
**
***
****
*****
******

هر 60 ثانيه اي رو كه با عصبانيت ، ناراحتي و يا ديوانگي بگذراني، از دست دادن يك دقيقه از خوشبختي است كه ديگر به تو باز نميگردد
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در پاسخ
2011-07-22, 12:43 PM (آخرین تغییر در این ارسال: 2011-07-22 12:49 PM توسط Gold.)
ارسال: #2
RE: چاپ اشکال هندسی با ستاره
کد PHP:
//In The Name Of Allah
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
void main ()
{
     
int nij1;
    
cin >> n;
    for (
1<= ni++){
        for (
i<= nj++)
        
cout << "*";
        
cout << "\n";
    }
    
getch ();


کد:
*****
****
***
**
*

هر 60 ثانيه اي رو كه با عصبانيت ، ناراحتي و يا ديوانگي بگذراني، از دست دادن يك دقيقه از خوشبختي است كه ديگر به تو باز نميگردد
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در پاسخ
2011-07-22, 12:53 PM (آخرین تغییر در این ارسال: 2011-07-22 01:20 PM توسط Gold.)
ارسال: #3
RE: چاپ اشکال هندسی با ستاره
کد PHP:
// in the name of Allah
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
int main (void)
{
    
int nijk;
    
cin >>n;
    for (
1<= ni++){
        for (
1j++)
        
cout << " ";
        for (
j<= nk++)
            
cout << "*";
            
cout <<"\n";
    }    
getch ();
    return 
0;


کد:
*****
****
  ***
   **
    *

هر 60 ثانيه اي رو كه با عصبانيت ، ناراحتي و يا ديوانگي بگذراني، از دست دادن يك دقيقه از خوشبختي است كه ديگر به تو باز نميگردد
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در پاسخ
2011-07-22, 01:02 PM (آخرین تغییر در این ارسال: 2011-07-22 01:18 PM توسط Rezash.)
ارسال: #4
RE: چاپ اشکال هندسی با ستاره
کد PHP:
// in the name of Allah
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
int main (void)
{
    
int nkji;
    
cin >> n;
    for (
1<= ni++){
    for (
inj++)
    
cout << " ";
    for (
1<= ik++)
    
cout << "*";
    
cout << "\n";

    }    
getch ();
    return 
0;کد:
result :
          *
         **
        ***
       ****
      *****

هر 60 ثانيه اي رو كه با عصبانيت ، ناراحتي و يا ديوانگي بگذراني، از دست دادن يك دقيقه از خوشبختي است كه ديگر به تو باز نميگردد
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در پاسخ
2011-07-22, 01:19 PM (آخرین تغییر در این ارسال: 2011-07-23 12:49 PM توسط Gold.)
ارسال: #5
RE: چاپ اشکال هندسی با ستاره
کد PHP:
// in the name of Allah
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
int main (void)
{
    
int nijk;
    
cin >> n;
    for (
1<= ni++){
        for (
inj++)
            
cout << " ";
        for (
1<= (2*i-1); ++)
            
cout << "*";
            
cout << "\n";
    }


    
getch ();
    return 
0;<pre> *
***
*****
*******
*********
***********
*************
***************
*****************
*******************
<pre>

هر 60 ثانيه اي رو كه با عصبانيت ، ناراحتي و يا ديوانگي بگذراني، از دست دادن يك دقيقه از خوشبختي است كه ديگر به تو باز نميگردد
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در پاسخ
2011-07-22, 01:29 PM
ارسال: #6
RE: چاپ اشکال هندسی با ستاره
کد PHP:
// in the name of Allah
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
int main (void)
{
    
int nijk;
    
cin >> n;
   for (
1<= ni++){
        
cout <<"\t\t\t";
        for (
1ij++)                              //
            
cout << " ";
       for (
2*i-1<= (2*n-1); k++)
            
cout << "*";
            
cout << "\n";
    }


    
getch ();
    return 
0;


کد:
*********
*******
  *****
   ***
    *

هر 60 ثانيه اي رو كه با عصبانيت ، ناراحتي و يا ديوانگي بگذراني، از دست دادن يك دقيقه از خوشبختي است كه ديگر به تو باز نميگردد
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در پاسخ
2011-07-22, 01:35 PM
ارسال: #7
RE: چاپ اشکال هندسی با ستاره
کد PHP:
// in the name of Allah
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
int main (void)
{
    
int ikjn;
     
cin >> n;
    for (
1ni++){
        for (
inj++)
            
cout << " ";
        for (
1<= ik++)
            
cout << "*";
   
cout << "\n";
    }
    for (
1<= ni++)
        
cout << "*";
    
cout << "\n";
    for (
1ni++){
        for (
1<= ij++)
            
cout << " ";
        for (
ink++)
        
cout << "*";
    
cout << "\n";
    }
    
getch ();
    return 
0;

کد:
*
   **
  ***
****
*****
****
  ***
   **
    *

هر 60 ثانيه اي رو كه با عصبانيت ، ناراحتي و يا ديوانگي بگذراني، از دست دادن يك دقيقه از خوشبختي است كه ديگر به تو باز نميگردد
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در پاسخ
2011-07-22, 09:45 PM
ارسال: #8
RE: چاپ اشکال هندسی با ستاره
کد PHP:
// in the name of Allah
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
int main (void)
{
    
int ijn;
    
cin >> n;
    for (
1<= ni++){
        for (
1<= ij++)
            
cout << "*";
    
cout << "\n";
    }
    for (
1ni++){
        for (
inj++)
        
cout << "*";
    
cout << "\n";

    }    
getch ();
    return 
0;کد:
*
**
***
****
*****
******
*******
********
*********
**********
*********
********
*******
******
*****
****
***
**
*

هر 60 ثانيه اي رو كه با عصبانيت ، ناراحتي و يا ديوانگي بگذراني، از دست دادن يك دقيقه از خوشبختي است كه ديگر به تو باز نميگردد
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در پاسخ
2011-07-22, 09:47 PM
ارسال: #9
RE: چاپ اشکال هندسی با ستاره
کد PHP:
// in the name of Allah
#include<conio.h>
#include<iostream.h>
#include<stdio.h>
void main ()
{
int i=0,j=0,n;
printf("ENTER NUMBER : ");
//scanf("%d",&n);
    
cin>>n;
for(
i=0;i<n;i++)
    {
    for(
j=0;j<n;j++)
        {
        if(
i==0||j==0||j==n-1||i==n-1)
            
cout<<"*";
           else 
cout<<" ";
        }
    
cout<<"\n";
    }
 
getch();کد:
**********
*        *
*        *
*        *
*        *
*        *
*        *
*        *
*        *
**********

هر 60 ثانيه اي رو كه با عصبانيت ، ناراحتي و يا ديوانگي بگذراني، از دست دادن يك دقيقه از خوشبختي است كه ديگر به تو باز نميگردد
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در پاسخ
2011-07-22, 09:51 PM
ارسال: #10
RE: چاپ اشکال هندسی با ستاره
کد PHP:
// in the name of Allah
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<iostream.h>
void main ()
{
int i,j,n;
printf("ENTER NUMBER : ");
scanf("%i",&n);
for(
i=0;i<n;i++)
{
    for(
j=0;j<n;j++)
    {
        if(
j==0||j==n-1||i==j)
            
cout<<"*";
          else
              
cout<<" ";
    }
    
cout<<"\n";
}
 
getch();کد:
*        *
**       *
* *      *
*  *     *
*   *    *
*    *   *
*     *  *
*      * *
*       **
*        *

هر 60 ثانيه اي رو كه با عصبانيت ، ناراحتي و يا ديوانگي بگذراني، از دست دادن يك دقيقه از خوشبختي است كه ديگر به تو باز نميگردد
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در پاسخ
ارسال پاسخ 


پرش در انجمن: